DUBOIS 41

Znów przyszło nam nakładać kalki na istniejącą kiedyś tkankę Wrocławia. I znów grzebać w zapuszczonym już dość mocno genotypie tej części Śródmieścia, szukając jego pierwszorzędowych, charakterystycznych cech. Punkt startu, dramatycznie nieciekawy (była baza firmy śmieciowej) jednak z mocnym potencjałem przestrzennym i budzącym się kulturowym. I znów rzeka. Plan miejscowy uszyty dla tego miejsca zakładał dwa niesymetryczne kwartały zabudowy przecięte przedłużeniem ulicy Dubois. Urbanistycznie nadaliśmy pierwszemu z nich formę solidnego bloku, otwierającego wejście na teren Nadodrza. 7-kondygnacyjny budynek zamyka układankę miejskich kwartałów, ciągnącą się aż od nasypu kolejowego. Biała, charakterystyczna bryła z poprzesuwanymi względem siebie kondygnacjami aby uciec od rzeczywistej masy budynku otwiera każdy widok.

W budynku znajduje się 6800 m2 powierzchni biurowej klasy A oraz 700 m2 powierzchni usługowej (na parterze). Plan każdego z pięter umożliwia szybkie zmiany aranżacyjne oraz elastyczność w projektowaniu wnętrz, zgodnie z zasadami projektowania „smart office”, gdzie konieczne jest budowanie tymczasowych zespołów projektowych oraz miejsca do nieformalnych spotkań, strefy ciche i prywatne pokoje. Duże, podkreślające wyjątkowość lokalizacji lobby zapewnia możliwość odbywania nieformalnych spotkań i służy jako przyjemna, wspólna strefa relaksu. Każde piętro posiada łatwo dostępny taras z widokiem na rzekę lub krajobraz miejski – nasz drobny wkład w ewolucję miejsca pracy we współczesnym miejskim krajobrazie. Budynek stara się otwierać na nowe potrzeby i funkcjonalności, oszczędza energię i wodę, a z myślą o rowerzystach zapewnia zewnętrzny i wewnętrzny parking rowerowy oraz szatnie i natryski.

‘PROMENADY ZITA’

FUTURA PARK

SILVER TOWER CENTER

Budynek Silver Tower Center zlokalizowano w ciągu ulicy Piłsudskiego, na nietypowej działce powstałej w wyniku parcelacji dawnego cmentarza żydowskiego. Klasyczny miejski kwartał podzielono po przekątnej w celu upamiętnienia śladu dawnego zieleńca, który stanowił w przeszłości zaplecze cmentarne.

Zgodnie z decyzjami planistycznymi, obiekt składa się z 6-cio kondygnacyjnej bazy, wyznaczonej przeciętną wysokością okolicznej zabudowy i dominanty, dla której plany nie przewidywały ograniczeń. W trakcie prób na modelach przestrzennych, zdecydowano o wysokości ok. 55 m, jako wartości wystarczającej dla akcentu przestrzennego. Wytworzona dominanta podkreśla otwarcie w ciągu ul. Piłsudskiego na przedpole dworca kolejowego i sygnalizuje jego obecność. Bryłę wieży podzielono na moduły, nieznacznie poprzekręcane względem osi pionowej w celu uzyskania dynamiki wzmacniającej wrażenie smukłości. Zabieg ten poprawił także doświetlenie sąsiednich budynków. Na tak powstałe „kostki” wprowadzono podziały elewacyjne, pozwalające na zagospodarowanie otwartych przestrzeni biurowych w moduły. Pionowe, głębokie na 30 cm profile, pozwalały wzmocnić wertykalizm sylwety, poprawiając proporcje budynku. Dzięki nim uzyskano pożądaną grę światła na fasadzie, dając jej plastyczny wyraz. „Żyletki” stanowią także element zacieniający fasady zapewniając komfort użytkowania bez uciekania się do skomplikowanych i kosztownych systemów, pozostawiając jednocześnie zapierające dech w piersiach widoki.

Budynek Silver Tower Center zawiera zestaw usług komercyjnych: 3-gwiazdkowy hotel, centrum konferencyjne, biura, handel i podziemny, 2-kondygnacyjny parking. Do handlu i usług zapewniono wejścia z przyległych ulic, dbając o ich żywotność, a na powstałym skwerze zorganizowano miejsce dla ogródków gastronomicznych. Budynek wnosi ożywienie tej części Przedmieścia Oławskiego, cieszącego się dotąd złą sławą i stanowi kolejny krok na drodze do rewitalizacji tego obszaru.

SIEDZIBA DSOIA RP

KĘPA MIESZCZAŃSKA

CENTRUM HANDLOWO-REKREACYJNE ‘FERIO GAJ’

Punktem wyjścia był budynek ‚widmo’ – rozpoczęta w drugiej połowie lat 80-tych budowa Domu Handlowego ‚10000’ (projekt BSiPHWiU, arch. Jacek Chyrosz). Doprowadzona do stanu surowego i porzucona na niemal 20 lat, straszyła mieszkańców otaczających blokowisk. Licznie powstające wokół nowe osiedla, podnosiły obecny już deficyt funkcji usługowych na tym obszarze.
Naszym zadaniem była adaptacja istniejącej budowli na współczesne potrzeby handlu. Bryła budynku o rodowodzie z ubiegłego systemu oraz budżet lokalnego centrum handlowego pozostawiły niewielki margines. Projekt ograniczony został do współczesnego ‚opakowania’ budynku, wpisania układu funkcjonalnego w modularną siatkę prefabrykowanej konstrukcji oraz zagospodarowania działki.
Staraliśmy się wykreować nową wizualność budynku z założenia respektując pierwotny układ, bez poddawania go ocenie. Horyzontalną bryłę podkreśliliśmy profilami aluminiowymi okalającymi budynek i zadaszeniami wzdłuż witryn. Pozwoliło to uzyskać spójność pomimo zastanego różnego charakteru poszczególnych elewacji oraz wyznaczyć ramy dla szyldów reklamowych, które często, zwłaszcza po zakończeniu procesu inwestycyjnego, wymykają się spod kontroli. Istniejąca konstrukcję świetlika dachowego, który stracił funkcję użytkową, obudowaliśmy blachą perforowaną, zapewniając widoczność jej rysunku i tworząc potencjał dla identyfikacji wizualnej. Stonowana kolorystyka budynku miała pozostać tłem dla jaskrawego charakteru funkcji, a prostota formalna jest kontynuacją ortogonalnego układu istniejącej bryły. Jedynym akcentem jest iluminacja elewacji w formie siatki świetlówek, sygnalizująca funkcję usługową w ciemne zimowe popołudnia.

nagrody:
2006 – III Nagroda ‘Piękny Wrocław’,  Najlepsza Realizacja Architektoniczna 2003-2005, kategoria budynek użyteczności publicznej

ANGEL WINGS

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

HALA SPORTOWA