PHILPHARMONIC IN PŁOCK

STUDY AND REALIZATION COMPETITION FOR THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE CONCERT HALL BUILDING TOGETHER WITH DEVELOPMENT OF THE NEW MARKET SQUARE IN PŁOCK; ORGANIZER: MUNICIPALITY OF PŁOCK, SARP

Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Przemysław Skwarek (architekt prowadzący), Eliasz Matuła, Anna Okoń, Magdalena Pierucka
Projekt:2020
Nagrody:Distinction in the competition

Kategorie

Public |

+

Competition |