Nadać mu smukłość. Silver Tower Center we Wrocławiu. Beata Stobiecka