SARP INFORMATOR MIĘDZYODDZIAŁOWY

Zbigniew Maćków – laureat Honorowej Nagrody SARP 2020.

„Zbigniew Maćków jest Mistrzem w swoim fachu. Mistrzem budowania struktury miasta, struktury domu, kształtowania detalu. Najwyższej próby talent rozwija się przy zastosowaniu naukowej metodologii i zasadnej inwentyki. Poszukując jedności „trzech kolumn Sztuki Architektury – Prawdy, Piękna i Mądrości, pamięta o ich humanistycznym – społecznym wymiarze. Laureat stosuje zasadę – wszystko albo nic…” (z laudacji profesora Bolesława Stelmacha).