WROCŁAWSKA RENOMA: PATENT ZAKLĘTEJ DYNAMIKI. TOMASZ WLEZIEŃ