1 NAGRODA – RYNEK MIEJSKI W BRZEGU

1-sze miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu. Cieszymy się i gratulujemy pozostałym nagrodzonym.
Organizator: Miasto Brzeg przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich O/Opole

MPP w składzie:
Zbigniew Maćków (główny projektant), Michał Zawadzki (architekt prowadzący), Katarzyna Mrzewa, Michał Nykiel, Justyna Turowska, Ewelina Zawadzka

10