Zbigniew Maćków – uzależniony od architektury, BUILDER 07/2021