Dolnośląska Budowa Roku: nagrody przyznane

Nasze projekty w tym roku licznie docenione przez Jury Dolnośląskiej Budowy Roku:

– I miejsce, budynek użyteczności publicznej – Szkoła Muzyczna
– I miejsce, rewitalizacja – siedziba DSOIA
– rekomendacja PZiTB dla naszej pracowni jako solidnej firmy
– nagroda Inżynier Roku dla kierownika budowy STC
– wyróżnienia dla konstruktorów i nadzoru przy Green Day