Nagroda Specjalna w ramach konkursu Dolnośląski Laur Konserwatorski 2014

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków przyznało Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP Nagrodę Specjalną w ramach konkursu Dolnośląski Laur Konserwatorski 2014. Nagrodę przyznano za pieczołowitą rekonstrukcję spalonego budynku dawnego przedszkola (1929 r.) jako elementu wzorcowego osiedla mieszkaniowego WUWA we Wrocławiu, według projektu P. Heima i A. Kemptera. Projekt rekonstrukcji wykonała Pracownia Projektowa Maćków. Obiekt przeznaczono obecnie na budynek szkoleniowy wraz z punktem informacyjnym dla zespołu WUWA. Inicjatywa ta nie tylko przywróciła pierwotne wartości całemu założeniu, ale również zwróciła uwagę na konieczność jego dalszej, kompleksowej rewaloryzacji.

wuwa