III nagroda w XXIV edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze”

III nagroda w XXIV edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze”, na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej wykonaną i przekazaną do użytku przed końcem roku 2019 roku dla budynku biurowo-usługowego „Nowy Targ” (równorzędnie z III nagrodą dla JEMS Architekci za Siedzibę Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie).

Opinia o nagrodzonym obiekcie: Duże obiekty administracyjne od dziesięcioleci wykorzystują żelbetowe konstrukcje i efektywną ideę tworzenia budynków na wzór „skóry i kości”. „Skóra” – fasada stworzona za pomocą wymyślnych prefabrykatów betonowych, nadaje wyróżnionym budynkom tak pożądanej architektonicznej wagi, należnej państwowej instytucji, jak w przypadku Siedziby Transportowego Dozoru Technicznego, bądź wyrażającej szacunek do historycznego otoczenia, jak w przypadku biurowca „Nowy Targ”.

 

Skype_Picture_2021_05_31T06_50_10_039Z