Nagroda w jubileuszowym konkursie ‘Piękny Wrocław’

Jubileuszowa edycja konkursu „Piękny Wrocław” rozstrzygnięta, a w niej niemały dorobek nagród dla naszej pracowni:

-nagroda główna w kat. rewitalizacja dla Siedziby DSOIA (przedszkole WuWA)
-w kat. obiekty publiczne:
budynek OSM – II nagroda
budynek Silver Tower Center – wyróżnienie
budynek Green Day – wyróżnienie