WARSZTATY ‘Jak mieszkać?’

Nasza praca wykonana w ramach warsztatów ‘Jak mieszkać?’  organizowanych przez Wrocławską Rewitalizację i SARP Wrocław. Dziękujemy za zaproszenie i za bardzo ciekawe doświadczenie. Mamy wrażenie, że urodziło nam się w głowach parę nowych rzeczy…

Zespół autorski: Maćków Pracownia Projektowa: Anna Okoń, Laura Paluch, Magdalena Pierucka, Zbigniew Maćków

Typologia XIX – wiecznego kwartału zabudowy miejskiej umarła funkcjonalnie na długo przed tym, jak zaczęła mieć problemy z kondycją techniczną. Przez ostatnie 150 lat model funkcjonowania mieszkańca gęstego śródmieścia zmienił się diametralnie, a nałożona na to rewolucja w podziałach własnościowych spowodowała dojmujący chaos przestrzenny widoczny gołym okiem w każdym bez wyjątku, wnętrzu blokowym. Dodając do tego opisu niedostatki infrastrukturalne mieszkań wymyślonych w epoce oświetlania latarniami gazowymi i podróżowania dorożką otrzymujemy oczywistą odpowiedź na temat powodów dlaczego mimo doskonałej lokalizacji, miejsca te nie cieszą się uznaniem nowych mieszczan i stanowią zagłębia nierówności społecznych i przestępczości.
Naszym zdaniem jedynie radykalna przemiana może uratować ten stan i wyrwać śródmieścia z samozaciskającego się paradygmatu degradacji przestrzennej i społecznej. Droga ‚ucieczki do przodu’ wiedzie poprzez zdublowanie pierścienia zabudowy pierzejowej, drugim, niższym i uporządkowanym modularnie traktem mieszkaniowym. Pozwoli to stworzyć strefę buforową pomiędzy nimi, którą będzie można nasycić brakującą infrastrukturą techniczną /windy, szachty instalacyjne/. Nowowprowadzony wewnętrzny pierścień zabudowy będzie podlegał niezwykle radykalnym porządkom modularnym, które pozwolą zachować mu podatność na zmienne potrzeby funkcjonalne rozwijających się społeczeństw przez wiele lat. Tak samo wspomniana strefa buforowa posiadać będzie praktycznie niewyczerpalne możliwości uzupełniania infrastruktury o nowe sieci czy udogodnienia. Jednocześnie ten nowy układ typologiczny kwartału pozwoli wysprzątać wszelkie, nawarstwiające się przez dziesięciolecia zdarzenia inwestycyjne we wnętrzach kwartałów. Wprowadzi porządek w parkowaniu samochodów i pozwoli wytworzyć w nowym wnętrzu unikalną, wysokiej jakości, nasyconą zielenią przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców.
Głęboko wierzymy, że płytko pojmowana rewitalizacja, realizowana jedynie poprzez odnawianie frontów kamienic nie ma żadnego, strategicznie istotnego znaczenia dla pozytywnej zmiany statusu tych miejsc. Dopiero radykalna poprawa jakości zamieszkiwania, a także wytworzenie niespotykanych w nowej zabudowie przestrzeni wewnętrznych da śródmiejskim kwartałom przewagę konkurencyjną w wyścigu o lepszą jakość życia, a co za tym idzie szansę na nowy, lepszy czas.

46453146_784839091686618_4269999122099994624_n46440574_784838991686628_4134652114053890048_n46445130_784839065019954_8217200777249161216_n46449344_784838988353295_580477478733086720_n46498019_784839021686625_8664520178018549760_n46312948_784839018353292_4765353325438697472_n 46230747_784839058353288_5088769589802696704_n