RENOMA

Na początku był paraliżujący strach. Choć zadanie z pozoru banalne – znalezienie opakowania. A dokładnie formy dla współczesnej maszyny handlowej, składającej się z wielu niekochanych komponentów (wielopoziomowy parking) i technologicznych obowiązków (czerpnie, wyrzutnie, ażury). Maszyny perfekcyjnie zaprogramowanej na potrzeby współczesnego handlu przez specjalistów z Londynu (Benoy) i wprowadzającej swoją masą, sporą dysharmonię w skali tego fragmentu miasta. W kontrze monumentalny i kultowy, zniszczony ale nadal bezkompromisowo piękny gmach Dernburga, przed którym należałoby przyklęknąć. Sprawy nie ułatwiały niezwykle skomplikowane zapisy Planu Miejscowego.

Później wielomiesięczne miotanie się od ściany do ściany, w poszukiwaniu formuły załatwiającej wszystkie problemy. Klucz tym razem był intuicyjnie blisko – w pierwszych szkicach i rozmowach, choć aby go zauważyć zatoczyliśmy kilkunastomiesięczne koło dyskusji i wielu alternatywnych wersji.

Głównym zamiarem stała się stylistyczna i formalna kontynuacja istniejącej architektury przy użyciu współczesnego języka znaków i z wykorzystaniem do zbalansowania skali obiektu dynamiki, tak charakterystycznej dla epoki. Spójność starej i nowej części uzyskano dzięki proporcjom, zabiegom redukującym masę, horyzontalnym podziałom elewacji, charakterowi zastosowanych materiałów oraz kolorystyce. Dynamika jednoznacznie horyzontalnej elewacji nowej części została spotęgowana przez wachlarzowe odchylenie poziomych gzymsów, które tworzą bardzo mocno zaznaczony pierwszy plan fasady. Jego tło stanowią szklane witryny i ściana wykończona płytami włóknocementowymi (fibre-C) w kolorze ciemnobrunatnym, korespondującym z ceramiczną okładziną zabytkowego gmachu. Nowa bryła łączy się z zabytkowym gmachem za pośrednictwem atrium wejściowego, które pełni funkcję łącznika (buforu) między obu częściami.

W ramach inwestycji zagospodarowano także plac Czysty oraz przebudowano ulice: Podwale i Czystą, dzięki czemu tereny otaczające dom handlowy zostały ponownie włączone w publiczne życie miasta.

FUTURA PARK

FACTORY OUTLET

CENTRUM HANDLOWO-REKREACYJNE ‘FERIO GAJ’

Punktem wyjścia był budynek ‚widmo’ – rozpoczęta w drugiej połowie lat 80-tych budowa Domu Handlowego ‚10000’ (projekt BSiPHWiU, arch. Jacek Chyrosz). Doprowadzona do stanu surowego i porzucona na niemal 20 lat, straszyła mieszkańców otaczających blokowisk. Licznie powstające wokół nowe osiedla, podnosiły obecny już deficyt funkcji usługowych na tym obszarze.
Naszym zadaniem była adaptacja istniejącej budowli na współczesne potrzeby handlu. Bryła budynku o rodowodzie z ubiegłego systemu oraz budżet lokalnego centrum handlowego pozostawiły niewielki margines. Projekt ograniczony został do współczesnego ‚opakowania’ budynku, wpisania układu funkcjonalnego w modularną siatkę prefabrykowanej konstrukcji oraz zagospodarowania działki.
Staraliśmy się wykreować nową wizualność budynku z założenia respektując pierwotny układ, bez poddawania go ocenie. Horyzontalną bryłę podkreśliliśmy profilami aluminiowymi okalającymi budynek i zadaszeniami wzdłuż witryn. Pozwoliło to uzyskać spójność pomimo zastanego różnego charakteru poszczególnych elewacji oraz wyznaczyć ramy dla szyldów reklamowych, które często, zwłaszcza po zakończeniu procesu inwestycyjnego, wymykają się spod kontroli. Istniejąca konstrukcję świetlika dachowego, który stracił funkcję użytkową, obudowaliśmy blachą perforowaną, zapewniając widoczność jej rysunku i tworząc potencjał dla identyfikacji wizualnej. Stonowana kolorystyka budynku miała pozostać tłem dla jaskrawego charakteru funkcji, a prostota formalna jest kontynuacją ortogonalnego układu istniejącej bryły. Jedynym akcentem jest iluminacja elewacji w formie siatki świetlówek, sygnalizująca funkcję usługową w ciemne zimowe popołudnia.

nagrody:
2006 – III Nagroda ‘Piękny Wrocław’,  Najlepsza Realizacja Architektoniczna 2003-2005, kategoria budynek użyteczności publicznej