CENTRUM HANDLOWO-REKREACYJNE ‘FERIO GAJ’

Punktem wyjścia był budynek 'widmo' – rozpoczęta w drugiej połowie lat 80-tych budowa Domu Handlowego '10000′ (projekt BSiPHWiU, arch. Jacek Chyrosz). Doprowadzona do stanu surowego i porzucona na niemal 20 lat, straszyła mieszkańców otaczających blokowisk. Licznie powstające wokół nowe osiedla, podnosiły obecny już deficyt funkcji usługowych na tym obszarze.
Naszym zadaniem była adaptacja istniejącej budowli na współczesne potrzeby handlu. Bryła budynku o rodowodzie z ubiegłego systemu oraz budżet lokalnego centrum handlowego pozostawiły niewielki margines. Projekt ograniczony został do współczesnego 'opakowania' budynku, wpisania układu funkcjonalnego w modularną siatkę prefabrykowanej konstrukcji oraz zagospodarowania działki.
Staraliśmy się wykreować nową wizualność budynku z założenia respektując pierwotny układ, bez poddawania go ocenie. Horyzontalną bryłę podkreśliliśmy profilami aluminiowymi okalającymi budynek i zadaszeniami wzdłuż witryn. Pozwoliło to uzyskać spójność pomimo zastanego różnego charakteru poszczególnych elewacji oraz wyznaczyć ramy dla szyldów reklamowych, które często, zwłaszcza po zakończeniu procesu inwestycyjnego, wymykają się spod kontroli. Istniejąca konstrukcję świetlika dachowego, który stracił funkcję użytkową, obudowaliśmy blachą perforowaną, zapewniając widoczność jej rysunku i tworząc potencjał dla identyfikacji wizualnej. Stonowana kolorystyka budynku miała pozostać tłem dla jaskrawego charakteru funkcji, a prostota formalna jest kontynuacją ortogonalnego układu istniejącej bryły. Jedynym akcentem jest iluminacja elewacji w formie siatki świetlówek, sygnalizująca funkcję usługową w ciemne zimowe popołudnia.

nagrody:
2006 – III Nagroda ‘Piękny Wrocław’,  Najlepsza Realizacja Architektoniczna 2003-2005, kategoria budynek użyteczności publicznej

Centrum handlowo-rekreacyjne ‘Ferio Gaj’ ; Wrocław, ul. Świeradowska 51/57

Autor budynku:BSiPHWiU: Jacek Chyrosz
Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Grzegorz Siergiej (architekt prowadzący), Marta Mnich, Piotr Krynicki
Współpraca:Krzysztof Grzybowski, Monika Jankowska
Projekt wnętrz:Maćków Pracownia Projektowa
Konstrukcja:A.K.I.-Projekt
Generalny wykonawca:Zueblin Polska
P. zabudowy:9 126 m2
P. użytkowa:10 863 m2
P. całkowita:11 011 m2
Kubatura:58 070 m2
Projekt:2003
Realizacja:2005
Zdjęcia:Daniel Rumiancew

Kategorie

wszystkie | KOMERCYJNE |

+

WYBRANE |