FILHARMONIA W PŁOCKU

KONKURS STUDIALNO-REALIZACYJNY NA PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU SALI KONCERTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU NOWY RYNEK W PŁOCKU; ORGANIZATOR: GMINA-MIASTO PŁOCK, SARP

Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Przemysław Skwarek (architekt prowadzący), Eliasz Matuła, Anna Okoń, Magdalena Sobiecka
Projekt:2020
Nagrody:wyróżnienie

Kategorie

Publiczne |

+

KONKURSY |