OGRODY GRAUA

 

Rewitalizacja neogotyckiego gmachu to nasza kolejna próba wpisania nowej witalności w przez dekady niedostępne, introwertyczne miejskie struktury. Dominujący charakter zabytkowego obiektu wyeksponowano poprzez oszczędność stylistyczną nowej części apartamentowej i ograniczone do porządkowania zagospodarowanie terenu. W zrekultywowanym parku priorytetowo potraktowano starodrzew i przeprowadzono jego pielęgnację. Zastosowano ujednoliconą paletę barw i faktur wyprowadzając tym samym płaszczyznę dialogu pomiędzy starym, a nowym. Nowoprojektowane budynki stanowią z jednej strony ramę dla kameralnego, parkowego skweru, z drugiej tworzą oprawę ul. Gdańskiej łącząc otwarty charakter działki z masą otaczającej zabudowy kwartałowej. Cały wyraz architektoniczny obu kubatur dodanych do zabytkowego zestawu skupia się w subtelnej grze perforacji, zróżnicowanych głębokością osadzenia okien w płaszczyźnie fasady. Szklana tafla zmieniająca pozycję względem lica muru daje głęboki światłocień, a wydrążone loggiami narożniki ujmują całości masy i dodają nowej zabudowie lekkości. Gzymsy nowych apartamentowców próbują złapać geometryczne zależności z falującymi liniami ulicy Gdańskiej. Ta morfologicznie historyczna, ale jednak obca dla wyraźnie kwartałowej części śródmieścia, typologia urbanistyczna przywraca to miejsce miastu. Projekt „Ogrodów” w zasadzie zaczyna się i kończy na decyzjach planistycznych. Dwoma rozrzuconymi w zieleni budynkami, wytwarza nowe relacje, odbudowuje zatarte przestrzennie pierzeje i tworzy sekwencje zielonych skwerów.

Zespół zabudowy wielorodzinnej: dwa budynki mieszkalne oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku d. Przytułku Fundacji Heimannów na budynek wielorodzinny; Wrocław, ul. Gdańska

Autor budynku:Albert Grau
Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Szymon Brzezowski (architekt prowadzący), Aleksandra Czupkiewicz, Anna Haudek, Aleksandra Herman, Joanna Major, Marek Konopnicki, Michał Romański, Natalia Rowińska
Konstrukcja:Zimny Construction
Instalacje:TKG
Nadzór konserwatorski:Wojciech Brzezowski
Inwestor:Echo Investment
Inżynier kontraktu:Paweł Bielakowski
Generalny wykonawca:PORR
P. użytkowa:1 183 m2 (budynek istniejący), 5 493 m2 (budynki projektowane)
P. całkowita:1 637 m2 (budynek istniejący), 5 143 m2 (budynki projektowane)
Kubatura:5 486 m3 (budynek istniejący), 22 844 m3 (budynki projektowane)
Projekt:2016
Realizacja:2020
Zdjęcia:Maciej Lulko
Nagrody:Wyróżnienie Piękny Wrocław 2020 w kategorii modernizacja obiektu historycznego

Kategorie

wszystkie | Mieszkalne | Rewitalizacja |

+

WYBRANE |