PASAŻ VICTORIA

Centrum handlowe ‘Pasaż Victoria’; Lublin, kwartał śródmiejski ograniczony ulicami: ul. Peowiaków, ul. Kościuszki, pl. Litewski, ul. Kapucyńska, ul. Narutowicza

Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Jerzy Kopka (architekt prowadzący), Ewa Pobudejska, Łukasz Reszka
Współpraca:Przemysław Chimczyk, Patryk Królikowski, Agnieszka Trebenda
Inwestor:Mayra Investments, Grupa Centrum Development and Investments
P. zabudowy:7 332 m2
P. użytkowa:20 762 m2
P. całkowita:38 315 m2
Projekt:2013

Kategorie

Publiczne |

+

KONKURSY |