SZKOŁA PRZY UL. ASFALTOWEJ

Opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu; ORGANIZATOR: GMINA WROCŁAW (ZIM)

Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Juliusz Erdman, Justyna Juszczak, Eliasz Matuła, Laura Paluch, Magdalena Sobiecka, Przemysław Skawrek, Sara Zapotoczna
Projekt:2019

Kategorie

Publiczne |

+

KONKURSY |