TBS NOWE ŻERNIKI

Koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do sieci miejskich we Wrocławiu, na terenie osiedla Nowe Żerniki; ORGANIZATOR: Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławiu

Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Michał Zawadzki (architekt prowadzący), Olga Kanecka, Katarzyna Mrzewa, Michał Nykiel, Karolina Obuszko, Justyna Turowska
Projekt:2013
Nagrody:II nagroda

Kategorie

URBANISTYKA | wszystkie | Mieszkalne |

+

KONKURSY |