’Maćków Pracownia Projektowa – Honorowa Nagroda SARP Wrocław’, Muzeum Architektury, Wrocław