‘Nowy Wrocław – architektura ostatniej dekady’, Muzeum Architektury, Wrocław