‘Regionalny Przegląd Architektury 1998’, Muzeum Architektury, Wrocław