‘Renoma’, Galeria Jednego Projektu, Muzeum Architektury, Wrocław