‘Tożsamość. 100 lat polskiej architektury’, Katowice