‘Wielkie projekty urbanistyczne w Polsce w XXI wieku’, VI Kongres Urbanistyki Polskiej, Gdynia