Wrocławskie Konkursy Architektoniczne 2005-2016, MUZEUM ARCHITEKTURY, WROCŁAW