‘BAZA – Regionalny Przegląd Architektury 2009’, Muzeum Architektury, Wrocław