‘Maćków Pracownia Projektowa 1995-2013’, Pałac Sztuki, Lwów