‘Maćków Pracownia Projektowa 1998-2008’, Muzeum Architektury, Wrocław