‘Młoda Architektura Polska 2003’, Muzeum Architektury, Wrocław