’MPP – 32.16.8.4’, Narodowa Biblioteka Techniczna, Praga