‘MPP_ALL | Maćków Pracownia Projektowa’, MUZEUM ARCHITEKTURY, Wrocław