‘Regionalny Przegląd Architektury 2003’, Muzeum Architektury, Wrocław