‘Wrocław 20/20 – Architektura Wrocławia’, Muzeum Architektury, Wrocław