Najlepsi z najlepszych wyróżnieni przez SARP; BUILDER 07/2021