Ratusz i centrum administarcyjno-usługowe w siechnicach oraz Modernizacja budynku gimnazjum nr 15 we Wrocławiu