Kalendarz Wrocławski 2021

Kalendarz Wrocławski Towarzystwa Miłośników Wrocławia ukazuje się (z przerwą) od 1958 roku, w czasach powojennych służył umacnianiu polskiego image’u Wrocławia odbudowywanego na gruzach „obcego miasta Breslau”. Poprzez różnorodność artykułów oswajających mieszkańców z tą niezwykłą sytuacją transplantacji, był dla nich pierwszą pomocą w budowaniu poczucia przynależności. Zbigniew Maćków pisze w nim o swoim sposobie na dialog ze skomplikowaną tożsamością miejsca.