WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE ‘WOLNE TORY’ W POZNANIU

Projekt MPP w finałowej szóstce i wyróżniony.
http://www.poznan.pl/wolnetory/

Wyniki Konkursu – Poznan.pl
Wyniki Konkursu W dniu 28 października 2015 r. Sądu Konkursowy w wyniku przeprowadzonej analizy prac pod względem kryteriów przedstawionych w Regulaminie i dyskusji dokonał punktowej oceny prac i przyznał nagrody w…
POZNAN.PL