WRĘCZENIE HONOROWEJ NAGRODY SARP 2020. WYSTAWA MPP

Z ogromną dumą informujemy o przyznaniu Zbigniewowi Maćkowowi Honorowej Nagrody SARP za rok 2020. Uroczystość wręczenia oraz otwarcie wystawy poświęconej osiągnięciom Laureata odbyły się 28.05.2021. o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie, przy Foksal 2.

Kapituła Nagrody tak uzasadniła swoją decyzję:

„Zbigniew Maćków jest Mistrzem w swoim fachu. Mistrzem budowania struktury miasta, struktury domu, kształtowania detalu. Najwyższej próby talent rozwija przy zastosowaniu naukowej metodologii i zasadnej inwentyki. Poszukując jedności „trzech kolumn Sztuki Architektury” – Prawdy, Piękna i Mądrości, pamięta o ich humanistycznym – społecznym wymiarze. Laureat stosuje zasadę: wszystko albo nic: projektuje dom wraz z otoczeniem, przystankiem autobusów przed domem, klamkami i liternictwem na drzwiach. Albo nie projektuje w ogóle. Wszystkie elementy są spójnym wielogłosowym przekazem, narysowanym z talentem, maestrią i umiarem. Honorowa Nagroda jest wyrazem najwyższego uznania środowiska polskich architektów dla twórczości architektonicznej, ale i postawy społecznej. Zaangażowanie Laureata w modelowe przekształcanie miasta – od Nowych Żerników po Taras sąsiedzki, potwierdza, że zawód architekta to nie tylko profesja, ale posłannictwo w służbie społeczeństwa, lokalnej zbiorowości i pojedynczego człowieka.”

Inni wrocławscy architekci wyróżnieni ogólnopolską nagrodą SARP: Jadwiga Grabowska-Hawrylak (1974 r.), Tadeusz Zipser (1986 r.), Edmund Małachowicz (2001 r.).