ZBIGNIEW MAĆKÓW Laureatem Honorowej Nagrody SARP 2020

Tegorocznym Laureatem Honorowej Nagrody SARP został Zbigniew Maćków. Wyróżnienie  przyznała Kapituła Honorowej Nagrody SARP 2020, składająca się z laureatów lat ubiegłych, czyli Marka Dunikowskiego, Mariana Fikusa, Jacka Lenarta, Bolesława Stelmacha oraz prezesa SARP Bohdana (Bisia) Lisowskiego.

Nagroda ta jest wyrazem najwyższego uznania środowiska polskich architektów dla twórczości architektonicznej, ale i postawy społecznej. Kapituła podkreśliła, że zawód architekta to nie tylko profesja, ale posłannictwo w służbie społeczeństwa, lokalnej zbiorowości i pojedynczego człowieka, a tym samym doceniła zaangażowane Laureata w modelowe przekształcanie miasta – od Nowych Żernik po Taras sąsiedzki.

Szczegóły:
http://www.sarp.org.pl/pokaz/laureat_honorowej_nagrody_sarp_2020,2934/