RYNKI W KALISZU

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA GŁÓWNEGO RYNKU, NOWEGO RYNKU WRAZ Z ŁĄCZĄCĄ JE ULICĄ KANONICKĄ W KALISZU; ORGANIZATOR: MIASTO KALISZ, SARP

Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Mariusz Maury (architekt prowadzący), Paweł Karpa, Agata Kowalczyk, Alicja Mołyń, Anna Puchała, Małgorzata Radaj
Projekt:2019
Nagrody:3 nagroda

Kategorie

wszystkie | Publiczne |

+

KONKURSY |