WOLNE TORY

Konkurs na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania terenów ‘Wolnych Torów’ w Poznaniu; organizator: Miasto Poznań

Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Michał Zawadzki (architekt prowadzący), Anna Kołodzińska, Katarzyna Mrzewa, Michał Nykiel, Karolina Obuszko, Justyna Turowska
Wizualizacje:Escalight
Projekt:2015
Nagrody:wyróżnienie

Kategorie

URBANISTYKA | Publiczne |

+

KONKURSY |