WITOLDA 3840

Witolda 3840 to kolejne miejsce odzyskane dla miasta i dialogu z jego przedwojenną tkanką. Siedziba Głównego Urzędu Celnego została zbudowana w 1907 r. na terenie przyległym do dawnego portu miejskiego, który to przez stulecia wyznaczał industrialną tożsamość tej części miasta i dopiero na przełomie XIX i XX w. podlegał przeobrażeniom, stając się częściowo obszarem mieszkalnym z zabudową czynszową. Po wojennej zawierusze z niezwykle gęstego miasta wyparowało 70% zabudowy. Rozgęszczony, pozbawiony funkcjonalnej i architektonicznej tożsamości teren popadał w coraz większą miejską patologię. Dopiero ostatnie dwie dekady pozwoliły na podjęcie prób jego redefinicji i odzyskania jego pełnego potencjału. Jednym z czytelnych procesów miejskich jest zmiana nabrzeży Odry na podstawowe dla miasta arterie rekreacyjne, obudowane usługami miejskimi i kulturalnymi, z restauracjami, ścieżkami rowerowymi i mała architekturą. Podjęliśmy decyzję o zmianie charakteru tej części nabrzeża, które z przedwojennego zaplecza nadrzecznego zostało w naszym zamyśle przekształcone w wielkomiejski bulwar, wpisujący się w istniejące i planowane w okolicy rozwiązania aktywizujące nadbrzeże Odry. Wyniesiony bulwar założony nad brzegiem rzeki został obudowany nowym, trzykondygnacyjnym horyzontalnym pawilonem z mieszkaniami i lokalami gastronomicznymi, co funkcjonalnie wzmacnia to miejsce, a formalnie redukuje wysokość zabudowy drugiego planu, tworząc bardziej przystępny front od strony Odry. Stylistyczna prostota pawilonu realizuje nasz zamiar dyskretnej obecności w tym historycznym miejscu.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY; WROCŁAW, UL. KSIĘCIA WITOLDA 38-40

Autor budynku:Joseph Hauke
Autorzy projektu:Maćków Pracownia Projektowa: Zbigniew Maćków (główny projektant), Juliusz Erdman, Karolina Kaczmarowska, Agata Kowalczyk, Emilia Marcinkowska, Mariusz Maury, Alicja Mołyń, Michał Mrzewa, Anna Puchała
Współpraca:Maćków Pracownia Projektowa: Gabriela Barlik, Justyna Juszczak, Arkadiusz Kiernicki, Marek Konopnicki, Joanna Major, Magdalena Rokosa, Sara Zapotoczna
Koncept handlowy:PP: Jakon; PW: PG-Projekt
Instalacje:Janura
Fasady:renowacja: Łukasz Krzywka; nowe fasady: G2K Konstruktorzy Simiński & Walczyk
Wizualizacje:Finm
Inwestor:OKRE Development
Inżynier kontraktu:Wojciech Bańkowski
P. zabudowy:2 482 m2
P. użytkowa:9 363 m2
P. całkowita:11 000 m2
Kubatura:45 582 m3
Projekt:2015
Zdjęcia:udostępnione przez OKRE Development

Kategorie

wszystkie | Mieszkalne | KOMERCYJNE | Rewitalizacja | Wnętrza |

+

WYBRANE |