‘Leonardo Award 2009’, Mińsk

‘Młodzi do Łodzi’, Łódź